Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Machines
Meststoffen
General
Bart Zijlmans

Informatie

Bart Zijlmans is ontwikkelaar van de rijenbemester. De rijenbemester is een bemester speciaal ontwikkeld om vloeibare meststof zodanig te verwerken dat het zo regelmatig mogelijk over de rijen wordt verdeeld. Door de plaats-specifieke bemesting is er een besparing te realiseren in de stikstof en fosfaat gift. En dit alles op een zo simpel mogelijke manier!

Voor meer informatie klikt u hier.

Bart Zijlmans rijenbemester met slangenpomp