Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Machines
Meststoffen
General
Krol Eilering

Informatie


Wij zijn Krol Eilering Service, een mechanisatiebedrijf en producent van “Kembro” machines.
Kembro staat voor Krol Eilering Machines BROnnegerveen, de machines die wij produceren zijn voor het vloeibaar bemesten.
De machines kunnen na keuze besteld worden, puur alleen als rijenbemester maar ook voor andere doeleinden of combinaties.

Voor meer informatie klikt u hier.

Kembro FT 2000