Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Over ons
General
Over ons

Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerking tussen bedrijven en organisaties die zich bezig houden met PRECISIELANDBOUW. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel : het bevorderen van de toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken . Op die manier wordt bijgedragen aan een schone en zuinige landbouw. De eerste activiteit van het verband was de organisatie van een demonstratiemiddag bij PTC + te Dronten 29 okt j.l. Men heeft zich voorgenomen op deze lokatie minstens 2 per jaar een soortgelijke demonstratie met infomarkt te organiseren. Bovendien zal PTC + ook op andere manieren structureel meewerken aan de bevordering van precisielandbouw, meer informatie daarover komt deze winter ter beschikking.

Het verband kan worden gezien als een gevolg van de samenwerking die een aantal van genoemde bedrijven met elkaar in het Programma Precisielandbouw (PPL) zijn aangegaan. Op deze manier wordt de groep bedrijven echter vergroot en kan de samenwerking zich bestendigen na de voorziene beeindiging van het PPL in 2013. Het is de bedoeling van de initiatiefnemer het verband de juridische structuur van een vereniging te geven.

Voor meer informatie: . H. Bartlema 06-51596092 , herre@rijenbemesting.nl