Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Subisidie op rijenbemester 2011
General
Subisidie op rijenbemester 2011

Subsidie op rijenbemesters ook in 2011 !

Het ministerie van EL&I heeft aangekondigd ook in 2011 weer subsidie te verstrekken op de aanschaf van rijen-bemesters die plaatsspecifiek meststoffen kunnen doseren in open teelten.
De regeling staat open vanaf 1 juli 2011 t/m 29 juli 2011, er geldt op=op.

Details van de regeling zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt, maar zijn binnenkort hier te vinden en uiteraard ook op de website van de Dienst Regelingen:
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,3993799&_dad=portal&_schema=portal

Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) waardeert deze subsidieregeling zeer en organiseert daarom in de maand juni door het gehele land informatiedagen.
Daar kunnen telers zien om welke machines het gaat, hoe ze werken en hoeveel ze kosten. Uiteraard wordt ook informatie verschaft over de subsidieregeling.

Westmaas: vrijdagochtend 10 juni bij PPO, Groeneweg 3 van 10.00 - 12.00 uur , speciaal voor pers en voorlichters

Colijnsplaat: 22 juni a.s. tijdens de open dag op de proefboerderij Rusthoeve ,
bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zien en verschaft NCOR informatie over de subsidieregeling.

Lelystad : 29 juni a.s. tijdens de akkerbouwvelddag bij PPO aan de Edelhertweg 1, bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zien en verschaft NCOR informatie over de
subsidieregeling.

Munnekezijl : 30 juni a.s. tijdens de Praktijkdag ‘suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei’ op de Proefboerderij Kollumerwaard,
bij het proefveld met rijenbemestingsproeven zijn machines te zien en verschaft NCOR informatie over de subsidieregeling.


Voor meer informatie: DR Loket onder: “ subsidie voor milieuvriendelijke nieuwe machines of installaties” of :. H. Bartlema 06-51596092 , herre@rijenbemesting.nl
Stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting) is een
initiatief van Landbouwcommunicatie B.V. in het kader van deelname aan het Programma
Precisielandbouw (PPL)